Asamblea Xeral Extraordinaria

Día: 13 de xullo – sábado

Horario: de 17:30 a 19:30

Lugar: Kratos Restaurante. Brión

Orde do Día proposta.

Aceptaranse máis puntos na orde do día que sexan comunicados ao e-mail: compostela@noneomesmo.org antes do venres 12 de xullo

  1. Presentación das persoas presentes e actualización do listado provisional de persoas socias. Cota anual.
  2. Definición do Proxecto. O que nos une.
  3. Creación dos gremios (Comercio Local, Restauración, Alimentación e Produción Local, outros) con unha persoa representante por cada gremio.
  4. Creación dos grupos de traballo dentro de cada gremio. Grupos de traballo transversais (economía, comunicación, etc.)
  5. Ferramentas informáticas de traballo e comunicación interna e externa.
  6. Cartas públicas de compromiso.
  7. Visitas de aval.
  8. Rogos e preguntas.